Važne poveznice

Udruženja

Web stranice

Istraživači

Važne monografije o psihopatiji

Povezani projekti

Institucije povezane sa projektom