Početna

Ovo je službena stranica projekta pod nazivom Klasifikacija i objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti i moralna i kaznena odgovornost u kontekstu hrvatskog zakona o mentalnom zdravlju i skrbi (CEASCRO), financiranog od strane Hrvatske Zaklade za Znanost, koji se provodio na Filozofskom fakultetu Sveučilista u Rijeci od 2014.-2018.

HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Ovaj interdisciplinarni projekt istražuje problem društvenog odgovora u Hrvatskoj na skup prijestupnika klasificiranih s antisocijalnim poremećajima osobnosti i psihopatijom. Osnovna metodologija se sastoji u provođenju filozofskih istraživanja s ciljem pružanja praktičnih preporuka u okviru relevantnih okolnosti koje su zadane hrvatskim zakonom o mentalnom zdravlju i brizi.

Dva centralna i međusobno povezana filozofska problema se čine važnim za ovo istraživanje te bavljenje njima predstavlja jedan od osnovnih ciljeva projekta. Prvo, značajan dio suvremene rasprave o društvenom odgovoru na antisocijalne poremećaje osobnosti se koncentrira na prirodu i primjenu pojma antisocijalnog poremećaja osobnosti. Neki autori argumentiraju da ovaj pojam uključuje normativne predrasude pogodne da služe javnom interesu nauštrb sloboda određenih pojedinaca. Drugi preispituju točnost i znanstvenu pouzdanost dijagnoze kojom se određuje antisocijalni poremećaj osobnosti i njezina preciznost u predviđanju rizičnog ponašanja.

Drugo, opravdanje za odabiranje prikladnog tretmana ili terapije za ljude sa antisocijalnim poremećajem osobnosti mora biti moralne prirode. Posebice, relevantan oblik moralnog opravdanja mora biti utemeljen u principima koji povezuju psihološke opise i objašnjenja ponašanja osobe s njezinim stupnjem odgovornosti. Uvjeti odgovornosti utemeljuju primjerenost kazne u kontrastu sa drugim oblicima reakcije i tretmana. Na sličan način, može se tvrditi da opravdanost prisilnog tretmana ovisi o tome da li određena osoba ima smanjenu odgovornost ili sposobnost da djeluje prema odabranom tretmanu, zajedno sa mogućnošću rizičnog ponašanja prema sebi ili drugima.

Filozofsko istraživanje ovog projekta će biti integrirano s doprinosima vodećih forenzičkih psihijatara u Hrvatskoj, sociološkim istraživanjem baziranim na kvalitativnoj analizi praksa i izazova s kojima se susreću stručni zaposlenici na forenzičkom odjelu psihijatrijske bolnice na otoku Rabu, te povijesnim istraživanjem institucionalnog odgovora na antisocijalni poremećaj osobnosti u regiji u razdoblju od 1918. do 1980. godine.