Kontakt

Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka (Hrvatska)

Kontakt email: lmalatesti@ffri.hr