Projekt (RAD)

Projekt “Odgovori na antisocijalne poremećaje u demokratskom društvu” (RAD)

Ovo je privremena adresa za projekt RAD kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost (priprema ugovora je završena). Trajna poveznica na internetske stranice projekta RAD nalazi se ovdje.

logo engleski

Sažetak projekta

Predloženi istraživački projekt istražit će etička pitanja koja se javljaju pri prevođenju i prenošenju znanstvenih spoznaja o antisocijalnim osobnostima na društvene prakse unutar demokratskog društva. Cilj je povezati ili sučeliti najznačajnije rezultate trenutno dostupnih znanstvenih spoznaja o antisocijalnom ponašanju s normativnim okvirom koji bi trebao potkrijepiti etičke preporuke o liječenju, intervenciji, poboljšanju i prevenciji kriminalaca i drugih osoba s tim poremećajima.

U fokusu istraživanja nalaze se dva općenita i hitna teorijska izazova. Jedan je problem povezivanja ili sučeljavanja normativnog pojma osobe te njezinih kognitivnih moći i sposobnosti za odlučivanje sa znanstvenim koncepcijama i spoznajama o tim sposobnostima. Normativni pojam osobe elaborira se u sklopu filozofskih i pravnih teorija kriminalne i moralne odgovornosti koje podrazumijevaju postojanje sposobnosti za racionalno odlučivanje i autonomiju. Drugi je problem artikuliranje normativnog okvira za primjenu na dva međusobno povezana normativna zadatka. Prvo, ovaj okvir mora dati formu opravdanja za pojam normativne osobe koji sam ne smije biti obilježen spornim metafizičkim gledištima već mora biti definiran u terminima koji su prihvatljivi unutar pluralističkog i demokratskog društva. Drugo, normativni okvir mora nas voditi prema praktičnim rješenjima o tome kako reagirati na pojedince s antisocijalnim poremećajima osobnosti, koja mogu biti prihvatljiva svim racionalnim članovima pluralističkog i demokratskog društva.

Bavljenje ovim teorijskim i praktičnim izazovima zahtijeva interdisciplinarni istraživački tim. Filozofi u istraživačkom timu će se oslanjati na metode i rezultate empirijski informirane analitičke filozofije uma, psihijatrije, etike i filozofije politike. Stručnjak u timu za neuropsihologiju antisocijalnih poremećaja davat će savjete i obavještavati ostale članove tima o aktualnom stanju u svojoj disciplini i omogućit će istraživačkom timu da koristi točne interpretacije svojih i tuđih tehničkih rezultata. Ciljevi istraživanja su sljedeći: 1. Istraživanje najznačajnijih, najrobusnijih i etički relevantnih znanstvenih dostignuća u istraživanju kognitivnih i afektivnih (ne)sposobnosti koje karakteriziraju pojedince s teškim oblicima antisocijalnog poremećaja ličnosti te njihovog liječenja i modifikacije. (Individuiranje i vrednovanje relevantnih znanstvenih spoznaja i trendova). 2. Utvrđivanje poželjne metode opravdanja za artikuliranje praktično relevantnog pojma normativne osobe prikladnog za demokratsko i pluralističko društvo te za donošenje preskripcija koje su relevantne za etičke rasprave o kažnjavanju, preventivnoj dijagnostici, poboljšanju, modifikaciji ili tretmanu osoba s antisocijalnim poremećajima ličnosti. (Formuliranje i obrana normativnih temelja). 3. Detaljnija individuacija centralnih kognitivnih i afektivnih sposobnosti vezanih za relevantni pojam osobe (kao što su psihološke moći koje utemeljuju autonomiju, kontrolu, moralno razumijevanje, racionalnost, sposobnost za pristanak, itd.) koje metoda razrađena u (O2) preporučuje kao relevantna obilježja djelatnika unutar pluralističkog i demokratskog društva. Nadalje, istražujemo jesu li te sposobnosti i na koji način oštećene kod osoba sa antisocijalnim poremećajem osobnosti. (Sučeljavanje znanstvenih rezultata o antisocijalnom poremećaju osobnosti i relevantnog pojma osobe). 4. Istraživanje toga što nam rezultati i hipoteze individuirane u odgovorima na pitanja 1, 2 i 3 govore o etičkim problemima vezanim za primjenu trenutnih i očekivanih znanstvenih spoznaja o kategorizaciji, predviđanju i modifikaciji kriminalnih i antisocijalnih ponašanja pojedinaca s antisocijalnim poremećajima osobnosti. (Primjena na etičke rasprave).

Očekivani rezultati istraživanja su niz objavljenih međusobno povezanih znanstvenih radova. U njima ćemo odrediti, precizno formulirati i istražiti praktičke i znanstveno relevantne probleme u etici, filozofiji politike, filozofiji uma i psihijatrije s ciljem davanja temeljnog doprinosa suvremenim raspravama o prikladnom i pravednom društvenom odgovoru na pojedince s antisocijalnim poremećajem osobnosti.

U sklopu projekta formirat će se i podržati rane karijere doktorskog studenta i poslijedoktorskog istraživača. Interdisciplinarna priroda najsuvremenijih filozofskih rasprava kojima ćemo se baviti u sklopu projekta zahtijeva bavljenje istraživanjima na sjecištu različitih filozofskih i znanstvenih disciplina. Rad s iskusnijim članovima tima, koji su nacionalni i međunarodni stručnjaci u svojim poljima, te mentorima, ponudit će dvojici mlađih članova tima priliku da razviju svoje spoznaje i istraživačke sposobnosti unutar koherentnog te filozofski i znanstveno utemeljenog istraživačkog projekta.

Projektni tim

Ime i prezime Titula Organizacija
Luca Malatesti, voditelj projekta Izv.
prof.
Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet u Rijeci
Elvio Baccarini Prof. Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet u Rijeci
Inti Brazil Dr. sc. Donders Institute for Brain, Cognition & Behaviour, Radboud University
Marko Jurjako Dr. sc. Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet u Rijeci
John McMillan Prof. University of Otago
Doktorand
Poslijedoktorand (bit će odabran u drugoj godini projekta) Dr. sc.