Suradnici na projektu

Voditelj projekta

Luca

Izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti (Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: lmalatesti@ffri.hr

Dr. sc. Luca Malatesti je izvanredni profesor na Odsjeku za Filozofiju Filozofskog Fakulteta u Rijeci na Sveučilištu u Rijeci. Njegovo polje filozofskog djelovanja obuhvaća Filozofiju uma i Filozofiju psihijatrije. On će provesti istraživanje problema koji se tiče epistemološkog statusa pojma antisocijalnog poremećaja osobnosti i psihopatije te moralne odgovornosti psihopatskih prijestupnika. U ovom istraživanju naročiti fokus će biti stavljen na problem oštećenja moralnih sposobnosti kod psihopata i njihovog samopoimanja.


Suradnici na projektu

VSJengic

Izv. dr. sc. Vesna Šendula Jengić (Sveučilište u Rijeci i Psihijatrijska bolnica Rab)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: vesna.sendula@gmail.com

Dr. Vesna Šendula Jengić je psihijatar, subspecijalist forenzičke psihijatrije i ravnateljica psihijatrijske bolnice na Rabu. Ona će pružiti svoje ekspertno znanje o trenutnoj situaciji u forenzičkoj psihijatriji i zdravstvenoj brizi (njezi) u Hrvatskoj te problemima i nedostacima sustava kakav je trenutno u funkciji. Njezin glavni interes unutar projekta će biti istraživanje institucijalnih resursa i izazova u ostvarivanju brige za mentalno zdravlje te alternativama kažnjavanju pojedinaca klasificiranih s poremećajem antisocijalnog poremećaja osobnosti u Hrvatskoj. Konačni rezultat njezinog istraživanja bit će prijedlog za praktične upute za uvođenje promjena u hrvatski sustav za mentalno zdravlje.


John

Red. prof. dr. sc. John McMillan (University of Otago, Novi Zeland)

Publikacije

Kontakt: john.mcmillan@otago.ac.nz

Profesor John McMillan se duži niz godina bavi filozofijom psihijatrije i društvenom praksom vezanom uz pitanja koja se odnose na mentalno zdravlje. On će se baviti razmatranjem etičkih implikacija koje se odnose na to kakav bi trebao biti prikladan društveni odgovor na antisocijalni poremećaj osobnosti u Hrvatskoj. U sklopu projekta McMillan će surađivati u istraživanju koje će se baviti pitanjem moralne odgovornosti psihopata i epistemološkim statusom psihijatrijskog konstrukta koji se odnosi na psihopatiju i antisocijalni poremećaj osobnosti.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar (Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: psustar@ffri.hr

Predrag Šustar je izvanredni profesor na odsjeku za Filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Rijeci. Njegovi glavni interesi uključuju filozofiju znanosti i filozofiju biologije. Fokus njegovog istraživanja će biti pitanje mogućnosti pronalaženja evolucijskog objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti i psihopatije, određenije, pitanje će se odnositi na mogućnost objašnjenja psihopatije kao skupa karakteristika koje imaju adaptivnu vrijednost. S obzirom da biološke funkcije predstavljaju jedno od područja njegovih interesa on će se također baviti pitanjem mogućnosti pružanja biološkog objašnjenja poremećaja prema kojemu neko stanje jest poremećaj ako uključuje neki (pod-) sustav organizma koji ne funkcionira ispravno. Vrline biološkog objašnjenja će u ovisiti o održivosti i prikladnosti pojma biološke funkcije u ovom kontekstu.


dalida

Doc. dr. sc. Dalida Rittossa (FPravni fakultet, Sveučilište u Rijeci)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Contact: dalida@pravri.hr

Dalida Rittossa je docent na Katedri za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Njezino istraživanje se fokusira na pitanje kazenonopravne odgovornosti počinitelja s psihopatskim poremećajem osobnosti te na fenomenologiju njihovog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj. U istraživanju s posebnom pažnjom ispituje obrazloženje sudova o vrsti i mjeri izrečene kaznene sankcije psihopatskim počiniteljima te na koji način psihopatski poremećaj osobnosti kao jedan od uzroka njihovog kriminalnog ponašanja utječe na odluku sudova o kaznenoj sankciji.


Doc. dr. sc. Heike Karge (Sveučilište u Regensburgu)

Publikacije

Kontakt: heike.karge@geschichte.uni-regensburg.de

Heike Karge je od 2008. docent na katedri za povijest jugositočne i istočne europske povijesti na Sveučilištu u Regensburgu. Doktorirala je 2006. na temi kultura sjećanja na Drugi svjetski rat i prakse sjećanja u socijalističkogj Jugoslaviji. Heikeini istraživački interesi se odnose na polje kulturne i društvene povijesti 19. i 20. stoljeća u istočnoj i Jugoistočnoj Europi. Nedavno se počela baviti intenzivnijim istraživanjem kulturalne povijesti medicine sa posebnim fokusom na utjecaj ratova: njezino se istraživanje sada fokusira na ratove iz prve polovice 20. stoljeća na području bivše Jugoslavije i njihovom ulogom u procesu (pre-)oblikovanja percepcija i koncepcija zdravlja i bolesti u tim društvima.
U sklopu projekta CEASCRO Heike će raditi na povijesno-arhivističkom istraživanju konceptualizacija i upotrebe pojmova psihopatije te kriminalnog i antisocijalnog ponašanja na području Istočnog Jadrana i šire regije od 1918. do 1943.


s200_vanni.d_alessio

Doc. dr. sc. Vanni D’Alessio (Sveučilište u Napulju)

Google scholarHrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: dalessio@ffri.hr

Vanni D’Alessio je docent na Odsjeku za Povijest na Filozofskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Rijeci. Njegovo područje interesa je društvenapovijest regije koja se odnosi na istočni Jadran u razdoblju od 1890 do 1980. On će provesti povijesno istraživanje kako bi rasvijetlio trenutno specifične pravne i institucionalne odgovore na probleme koje uzrokuju prijestupnici koji su klasificirani pojmom antisocijalnog poremećaja osobnosti, te će se njegovo istraživanje usredotočiti na opasnosti i izazove korištenja ovih medicinskih i pravnih pojmova. U skladu s tim, D’Alessio će provesti socio-kulturalno-historijsku analizu nekih slučajeva u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću kako bi rasvjetlio uvođenje i upotrebu preteča suvremenog pojma antisocijalnog poremećaja osobnosti i psihopatije u lokalnim institucijama.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doc. dr. sc. Filip Čeč, (Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: fcec@ffri.hr

Dr. sc. Filip Čeč pripada ekipi istraživača na Odsjeku za Filozofiju na Fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Rijeci. Njegovi interesi uključuju istraživanje pojma slobode volje i moralne odgovornost. Nedavno je doktorirao na temi s naslovom ”Libertarijanistička teorija slobode volje”. Njegovo istraživanje će se odnositi na elaboraciju i eksplikaciju filozofskih pretpostavki koje se nalaze u pozadini pojma moralne i pravne odgovornosti. Ovo istraživanje će biti provedeno u terminima djelatnikovog racionalnog samo-upravljanja (vođenja). Točnije, ovaj konceptualni okvir će se primjeniti na slučaj psihopata kako bi se provjerile implikacije i posljedice abnormalnosti, koje se nalaze u pozadini psihopatskog poremećaja, za probleme koji se tiču njihove moralne i pravne odgovornosti.


s200_jelena.hodak

Jelena Hodak, doktorski student (Psihijatrijska bolnica Rab)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: jele.hodak@gmail.com

Jelena Hodak je doktorski student jezika i kognitivne neuroznanosti pri Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. Njezin doktorski rad se fokusira na neuroznanstvene aspekte jezične obrade kod mentalnih bolesnika s posebnim zanimanjem za afektivnu prozodiju. Njezin doprinos projektu će se odnositi na studiju i analizu literature o antisocijalnom poremećaju osobnosti s naglaskom na neuroznanstvene pronalaske koji se tiču afektivnosti i emocija te njihove moguće značajnosti za sposobnosti koje su relevantne za pripisivanje moralne odgovornosti i uračunljivosti.


Stella

Red. prof. dr. sc. Mariastella Pulvirenti (Flinders University, Australija)

Publikacije

Kontakt: mariastella.pulvirenti@flinders.edu.au

Dr. sc. Mariastella Pulvirenti je istraživač čiji glavni interes obuhvaća javno zdravstvo. Njeno područje ekspertize obuhvaća kvalitativne metode u javnom zdravstvu, kriminologiji i pravnim studijama. Ona će provesti sociološko, kvalitativno istraživanje, koristeći polu-strukturirane intervjue s ciljem da prokaže trenutne prakse i perspektive djelatnika u institucijama mentalnog zdravlja. Pulvirenti ima bogato iskustvo u provođenju intervjua tako da će ona pomoću dobivenih informacija od ostalih članova tima voditi skupljanje podataka, njihovu analizu i klasifikaciju. Ishodi će biti članci spremni za objavljivanje i prezentacije pronalazaka, kroz konferencije i druge oblike profesionalnog izvještavanja, zdravstvenim profesionalcima u Hrvatskoj i Australiji.


zdenka index

Zdenka Brzović, asistentica (Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: zdenka@ffri.hr

Zdenka Brzović je studentica na doktorskom studiju i mladi istraživač na Odsjeku za Filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Rijeci. Njezini interesi uključuju filozofiju znanosti i filozofiju biologije s posebnim naglaskom na temu prirodnih vrsta i klasifikacije u biomedicinskim znanosti. Njezina uloga na projektu se najviše odnosi na istraživanje problema vezanih uz prirodu i objašnjenje psihijatrijskih pojava općenito i posebno na antisocijalne poremećaje osobnosti. Naime, s jedne strane, ona će se baviti pitanjem da li su pojmovi i kategorizacije u psihijatriji dovoljno robustne da bi se mogle smatrati prirodnim vrstama poput onih koje pronalazimo u temeljnim i posebnim znanostima. S druge strane, ona će se baviti istraživanjem objektivnosti psihijatrijskih poremećaja (s naglaskom na antisocijalnom poremećaju osobnosti), s obzirom na njihovo pretpostavljanje vrijednosti te mogućnošću biološkog utemeljenja pojmova psihijatrijskih poremećaja kroz uvođenje razmatranja iz teorije evolucije.


27

Doc. dr. sc. Marko Jurjako (Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci)

Google scholar, Hrvatska znanstvena bibliografija

Kontakt: mjurjako@ffri.hr

Marko Jurjako je docent na Odsjeku za filozofiju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Njegovo istraživanje se fokusira na teorijsku i praktičnu racionalnost te na empirijske i konceptualne temelje moralne psihologije, osobito u relaciji s mentalnim i emocionalnim poremećajima koji se nalaze u pozadini psihopatskog poremećaja. On istražuje međupovezanost mentalnih sposobnosti koje su postulirane u moralnoj psihologiji i empirijski utemeljenim modelima mehanizama i sustava koji se nalaze u pozadini normalnog i abnormalnog ponašanja identificiranog kroz ”pučko-psihološke” pojmove i kategorije. Ovo istraživanje provodi s posebnom pažnjom na slučajeve osoba s psihopatskim poremećajem. Istraživanje bi trebalo poslužiti kao preliminarni temelj za daljnje istraživanje koje se odnosi na problem moralne i pravne odgovornosti osoba s psihopatskim poremećajem. Jurjako je zadužen za vođenje službene internet stranice projekta.